شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ انسان يا انسانيت يا انسان بودن/به حقيقت آدمي باش
ساعت دماسنج
دست به قلم
0 امتیاز
0 برگزیده
283 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
دست به قلم عضو گروهی نیست
vertical_align_top