شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ هرگز كاري جز براي رضاي خدا نكن_ سيدشهيدان اهل قلم مرتضي آويني.. كجايي اي راوي فتح
ساعت دماسنج
دست به قلم
0 امتیاز
0 برگزیده
283 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
دست به قلم عضو گروهی نیست
vertical_align_top