شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ هرگز كاري جز براي رضاي خدا نكن_ سيدشهيدان اهل قلم مرتضي آويني.. كجايي اي راوي فتح
ساعت ویکتوریا
دست به قلم
0 امتیاز
0 برگزیده
283 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
دست به قلم عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top