شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ توي پيام رسان مشغول باشيد
مرصاد
ممنون از لطف و سخاوتتان
قابل نداشت كاش ميشد واقعي شو پيام ميداد
ساعت ویکتوریا
دست به قلم
0 امتیاز
0 برگزیده
283 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
دست به قلم عضو گروهی نیست
vertical_align_top